08/12/2022
избор на фирма за преводи

Ако досега сте наемали фирма за преводи, знаете колко е трудно да изберете професионална агенция, която да работи отлично и да отговаря на вашите изисквания. И все пак задачата е по-лесна, когато знаете какво да търсите.

За вас е важно да изберете правилните преводачи, когато точките, които предавате в даден материал за бизнес комуникация, трябва да бъдат изразени точно. Репутацията на вашата компания до голяма степен зависи от качеството на преведените писмени материали, като например вашите брошури, бюлетини, презентации, фирмен уебсайт или превод на медицински документи.

Осъзнавайки това, ето списък със съвети за избора на подходяща фирма за преводи, която да ви помогне с вашите комуникационни материали:

1. Знайте от какво се нуждаете

Когато става въпрос за рекламни писмени материали, ще ви е необходимо фирмата за преводи да предаде точно предимствата на продукта и призива за действие. По същия начин фирмата, предлагаща преводачески услуги ще трябва да знае как да бъде технически точна, когато става въпрос за превод на информация за оперативно ръководство или пре специфичен превод на медицински документи като епикриза, болничен, болничен лист и други медицински преводи . Прочетете образци на преводи, когато избирате преводаческа агенция, и разберете дали тя е в състояние да изрази точно същността на вашето послание.

2. Запознайте се по-добре с фирмата

Поинтересувайте се от методите за превод на фирмата, която оценявате, дали тя е „традиционна“ фирма, която разчита единствено на ръчните преводи на хора лингвисти? Или пък използват компютъризиран софтуер, за да подпомогнат процеса? Компютърно подпомаганите техники за превод (CAT) зависят от софтуерна преводаческа памет и система за управление на терминология/словословия, които подпомагат работата.

Изборът на преводи, извършвани с помощта на човешка ръка, ще гарантира по-голяма точност и плавност на преводаческата работа. Всеки многоезичен преводач е експерт по една или повече двойки езици и освен това трябва да владее добре сложната бизнес, правна или терминология при медицински преводи.

3. Специализирани области

Очаквайте от избраната от вас преводаческа услуга да има опит в широк спектър от отрасли. Подход, който е универсален, не би служил на вашите комуникационни цели и задачи. Не всички доставчици могат да превеждат експертно сложни правни или медицински документи или дори ИТ и финансово съдържание. Намерете агенция, която работи с преводачи, които имат задълбочени познания по съответните теми, така че комуникационният ви материал да резонира с целевата аудитория.

4. Скорост

Поинтересувайте се от сроковете за изпълнение на поръчките и дали фирмата може да изпълнява поръчки извън стандартното работно време. Когато агенцията работи с преводачи, които живеят в други часови зони, те постоянно изпълняват поръчките навреме и спазват вашия работен график.

5. Конфиденциалност

Попитайте за процедурите, които преводаческата фирма предприема, за да гарантира поверителността на вашите документи, например къде съхранява документите ви. Има ли фирмата подписани споразумения за конфиденциалност с мрежата си от редактори и преводачи? Подписва ли доставчикът споразумения за неразкриване на информация за специални проекти? Това са въпроси, които си заслужава да бъдат зададени.

6. Обслужване на клиенти

Обърнете внимание на въпросите, които доставчикът на преводи ви задава, когато поискате оферта, и се опитайте да разберете колко последователни ще бъдат в обслужването ви. Например, с цел запазване на тона и единния глас в писмените ви материали, могат ли да назначат един и същ преводач(и) за всички ваши проекти? Какъв е техният процес за втора редакция на комуникационни материали или медицински преводи?

В интернет има много фирми за преводи, така че може да е трудно да се избере правилната от първия път. Но ако се уверите, че спазвате тези шест съвета, трябва да сте сигурни в избора на правилната агенция.