27/09/2022

Програмите и проектите на Европейския съюз предоставят шанс на хиляди предприемачи, които притежават нюх за бизнес. Самите европейски програми и проекти начисляват немалък брой като примерно програми, които са насочени предимно към подпомагане на развитието на младите хора. Голяма част от тези европейски програми и проекти са насочени към подпомагане на образованието и обучението.

Специално за младите хора са създадени програмите за ”Учене през целия живот”, както и програма ”Еразъм Мундус”.

Програмата ”Учене през целия живот” има за цел да насърчи и спомогне българските студенти в тяхното развитие. Друга основна цел е да се разреши до известна степен поне малък процент от проблема, засягащ конкурентоспособността и заетостта.

Благодарение на тази европейска програма българските граждани имат действителната възможност да получат много добро образование в някой елитен европейски университет. За повече информация отностно европейски програми можете да попитате консултантите по европейски проекти и програми. Самата програма включва в себе си още няколко подпрограми, които са следните: програма ”Коменски” – програма, насочена към началното и средното образование; Грюндвиг – е програма, която има за цел да стимулира възрастните хора да получат образование на много високо ниво в някой чуждестранен университет; програма ”Еразъм”, представляваща програма, предназначена за висшите учебни заведения; и европейска програма, позната още като ”Леонардо да Винчи”, програма, която дава шанс за получаване на професионално образование.

Този вид европейски програми и проекти имат за цел да повишат качеството, методите на обучение, както и да се насърчат конкурентоспособността и творческия дух.

СТИМУЛИРА СЕ ОЩЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТТА

”Учене през целия живот” е специализирана програма, която още включва програма ”Жан Моне”, както и така наречените ” Хоризонтални програми”, имащи различно предназначение.

УЧАСТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ”УЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

По отношение на хората, които могат да вземат участие в програмата е нужно да се отбележи, че участниците могат да бъдат не само учащи, а и изследователски центрове, чиято дейност е насочена към стимулиране на образованието и използване на иновативни методи на обучение.”