27/09/2022

В миналото въздушното окачване е било монтиране предимно на луксозни автомобили и тежкотоварни превозни средства. Днес, те са изключително разпространени, като се поставят на всякакви видове или марки автомобили. Поради популярността и масовото им използване възникват редица въпроси за тяхната функция, но най-вече за тяхната поддръжка.

За да се поддържа системата в изправност е необходимо спазване на няколко прости правила:

На първо място, от жизнено важно значение е въздушното окачване да бъде инсталирано правилно. Всяка една грешка в монтирането може да доведе до сериозни повреди, които да скъсят значителни живота на въздушното окачване. От също толкова важно значение е вид на окачването да е съвместимо с модела и марката на превозното средство.

От важно значение е и запознаване с инструкциите на системата. Много от шофьорите не им обръщат достатъчно внимание и не са наясно с правилното регулиране на нивото на автомобила. Освен това е необходимо спазване на конкретни процедури, с които е необходимо всеки да се запознае преди инспекция на техническата изправност на системата.

Както всяка една друга част в превозните средства, въздушното окачване също следва да се преглежда обстоятелно. Освен ежеседмична преглед на въздушното налягане, пневматичното окачване се нуждае от проверка за нередности, течове или размествания. Важно условие при проверка на налягането е превозното средство да бъде разтоварено. Като част от инспекцията са още проверка на компресора и всички маркучи. Освен това, е препоръчително въздушните възглавници да бъда почиствания периодично. Въпреки, че натрупването на мръсотия не може да бъде причина за повреда в системата, е желателно възглавниците да бъдат поддържани в добро състояние. Тези на пръв поглед прости процедури биха могли да окажат силно влияние за удължаване на жизнения цикъл на въздушните възглавници. Заедно с това се гарантира оптимална работа на пневматичното окачване, което води до максимален комфорт при возене.

Навременното установяване на повреда играе ключова роля за пълното премахване на неизправностите. Разбира се, при установена повреда е препоръчително свързване с оторизиран автосервиз за цялостна проверка на системата. При констатиране на нередности, с помощта на специално оборудване, професионалистите ще отстранят качествено причината за повредата. Като експерти в бранша, фирма „Smatic” разполага обучени професионалисти и специализирана техника, с които се гарантира цялостно ремонтиране на въздушното окачване. Услугата за ремонт на въздушно окачване включва обстоен преглед и установяване на проблема чрез специален софтуер, поправка и рециклиране на компресори, рециклиране на въздушни възглавници и др.

Важно е да се отбележи, че рециклирането е надеждна услуга за пълно възстановяване на въздушни възглавници.

Вашият коментар