07/02/2023

Едно от най-важните неща, които можем да направим като родители, е да насърчаваме децата си да бъдат приключенски настроени. Има различни причини, поради които някои деца обичат да бъдат авантюристи, докато други не. В тази статия ще разгледаме някои от факторите, които биха могли да накарат децата да не искат да опитват нови и различни дейности.

Бариери пред приключенска игра

Родителите на деца във Великобритания, възприемат редица пречки пред приключенската игра. Тези фактори включват съображения за безопасност и законодателство. Те могат да отразяват културните и социални нагласи към поемането на риск и приключенската игра. Липсва обаче разбиране относно факторите, които всъщност могат да възпрепятстват тези дейности. За да разберем по-добре бариерите и фасилитаторите на приключенската игра, направихме систематичен преглед.

Бариера пред приключенската игра беше идентифицирана като възможността за физическо нараняване по време на игра. Това e най-често споменаваната бариера. По време на дискусиите родителите посочиха, че присъствието на връстници играе роля в насърчаването на децата да поемат рискове. Въпреки това някои родители цитират практически съображения, като разходите за пространства за приключенска игра и липсата на подкрепа от общността, като бариери пред приключенската игра.

Все пак, ако искаме да пуснем децата да си играят с детски шейни през зимата, което също звучи като рискова игра, не трябва да ги спираме. За да израстнат, малките трябва да опитвт различи дейности.

Като цяло резултатите показват, че въпреки техните възприятия за потенциалните рискове, родителите са били положителни за приключенските игри. Интересното е, че тези констатации вероятно са различни от констатациите на други проучвания.

Индивидуални различия върху склонността на децата да поемат рискове

През последните години станахме свидетели на спад в количеството приключенски игри в западните общества. Не е изненадващо да открием, че редица деца не са склонни да опитват нови неща или да поемат рискове. Струва си обаче да разгледаме индивидуалните различия, които може да влияят на това. Например присъствието на братя и сестри повишава рисковото поведение на детето. Но това, разбира се, не трябва да възпрепятства родителите да подарят на малките една детска шейна с кормило, с която да се забавляват и да опитват нови номера.

Британското проучване на детската игра (BCPS) показва ясна връзка между родителските нагласи към поемането на риск и времето, което децата им прекарват в приключенски игри. Това предполага, че родителите играят важна роля в осигуряването на възможности за приключенска игра.

Въпреки това, е възможно родителите да имат прекалено ангажиран родителски стил, който ограничава излагането на децата им на несигурност. Освен това авторите предполагат, че желанието на децата да поемат рискове не е ограничено до просто физическата сфера.